Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ωχρά κηλίδα

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα είναι το σημείο στο οποίο σχηματίζεται η εικόνα και είναι υπεύθυνη για την οξεία κεντρική όραση και την αντίληψη των χρωμάτων. Η καλή λειτουργία της Ωχράς Κηλίδας, μας επιτρέπει να έχουμε ευκρινή όραση, να αντιλαμβανόμαστε όλες τις λεπτομέρειες και να βλέπουμε καθαρά τα χρώματα.

Ωστόσο ορισμένες παθήσεις και διαταραχές στον οργανισμό, μπορεί να προκαλέσουν εκφύλιση και βλάβη στην ανατομική περιοχή της Ωχράς Κηλίδας, με αποτέλεσμα την έκπτωση της λειτουργίας της και μείωση της οπτικής οξύτητας του ατόμου. Η πιο συχνή πάθηση της Ωχράς Κηλίδας είναι η Γεροντική Εκφύλιση της Ωχράς (ΓΕΩ).
Όπως γίνεται αντιληπτό και από την ονομασία της νόσου, είναι μια εκφυλιστική πάθηση της Ωχράς Κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Είναι, παγκοσμίως, η πρώτη αιτία (νομικής) τυφλότητας.
Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικίες άνω των 50-55 ετών και η σοβαρότητα των βλαβών που προκαλεί, διαφέρει από άτομο σε άτομο.
Στα πρώιμα στάδια η νόσος δεν προκαλεί θορυβώδη συμπτώματα εκτός από μία ελάχιστη δυσκολία στο διάβασμα. Καθώς εξελίσσεται η νόσος, εμφανίζονται θόλωση κάποιων λέξεων κατά το διάβασμα, σκοτεινές η κενές περιοχές στο κέντρο της όρασης, παραμόρφωση γραμμών και αντικειμένων (παραμορφοψία), μείωση της αντίληψης της έντασης των χρωμάτων. Με την επιδείνωση της νόσου επιδεινώνεται σοβαρά τόσο η κοντινή όσο και η μακρινή όραση.
Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, είναι σωτήρια για την όραση του ασθενούς. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί η νόσος, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για την διάσωση της όρασης του ασθενούς. Η έγκυρη διάγνωση της νόσου γίνεται από τον οφθαλμίατρο.

Άλλες Υπηρεσίες

Μιλήστε μας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ωράριο

Καθημερινές απόγευμα (εκτώς από Τετάρτες):
06.00 – 08.30
Πρωινά ( Τρίτες και Πέμπτες ):
10.00 – 12.00
Κατόπιν Ραντεβού